تاليف و چاپ كتاب هاي خودآموز تاريخ، ويژه ي آموزش از راه دور

 كتاب هاي خودآموز تاريخ شناسي دوره ي پيش دانشگاهي و تاريخ پايه هاي دوم و سوم دوره ي راهنمايي ويژه ي آموزش از راه دور، چاپ شد. خودآموز ساير كتاب هاي درسي تاريخ (به جزء تاريخ پايه اول دوره ي راهنمايي) در دست چاپ است. اين مجموعه كتاب ها با همكاري كارشناسان گروه تاريخ دفتر برنامه ريزي و تاليف كتاب هاي درسي و تعدادي از دبيران متخصص تاريخ، به منظور ارائه دروس تاريخ با رويكرد كاهش ساعات حضور دانش آموزان در كلاس و آموزش از راه دور، متناسب سازي و به چاپ رسيده است.

  اين مجوعه با روش "كتاب محور" تهيه شده و از قابليت هاي ويژه اي كه يادگيري را تسهيل مي كند، برخوردار است:

 در ابتداي هر درس، اهداف آن درس ذكر شده است. منظور از اهداف درس، همان نتايجي است كه مولفان انتظار دارند دانش آموزان با خواندن درس يه آن برسند. اهداف هر درس، دانش آموزان را متوجه موضوعات اساسي درس خواهد كرد.

 بعد از اهداف درس، مقدمه قرار گرفته است كه ديد كلي در مورد درس به دانش آموزان مي دهد و آنان را آماده ي ورود به جزئيات درس مي كند. در متن هر درس، مفاهيم، اصطلاحات و موضوعات مهم پر رنگ شده است.

 در پايان هر درس خلاصه اي تهيه شده كه مطالب مهم و نكات اساسي درس در آن دسته بندي شده است.

 علاوه بر آن، در پايان هر درس عناويني نظير خود را بيازماييد، پرسش و جست و جو آمده كه در ذيل هر كدام پرسش هاي متنوع (چهارگزينه اي، جور كردني، كوتاه پاسخ و تشريحي) گنجانيده شده است. دانش آموزان ابتدا بايد با توجه به متن درس جواب اين پرسش ها را بدهند و سپس براي اطلاع از درست بودن و يا غلط بودن پاسخ هاي خود به بخش پاسخنامه كه در انتهاي كتاب قرار دارد، مراجعه نمايند.

 

كتاب هاي آموزش از راه دور - دوره متوسطه
     
(خود آموز تاريخ ايران و جهان(1 خود آموز تاريخ ايران و جهان(2) سال سوم خود آموز تاريخ معاصر ايران سال سوم
كليك كنيد كليك كنيد كليك كنيد

كتاب هاي آموزش از راه دور - دوره پيش دانشگاهي
     
    خود آموز تاريخ شناسي سال سوم
    كليك كنيد

كتاب هاي آموزش از راه دور - دوره راهنمايي
     
   خود آموز تاريخ  سال دوم  خود آموز تاريخ  سال سوم
  كليك كنيد كليك كنيد>