مجله رشد آموزش تاریخ 44
  دوره ی سيزدهم، شماره 1، پاييز 1390
  در این شماره شما مطالب زیر را می خوانید:
   فهرست:
 1. روایتگری سنتی تاریخ در جامعه ایرانی وامکان‌ بهره‌گیری از آن در آموزش تاریخ  دکتر عبدالرسول خیراندیش
 2. هرچه در تاریخ جلو می‌رویم نگاه ما به گذشته متفاوت می‌شود (تاریخ بعد از اسلام در گفت‌وگو با دکتر حسین مفتخری) حشمت‌الله سلیمی
 3. رویکرد سیستمی در تدوین کتاب‌ها و شیوه‌های تدریس تاریخ نازنین موفق
 4. دو روش در تدریس تاریخ  مژده زحمتکشان
 5. اصول طراحی آزمون تاریخ امیر کلبعلی
 6. جنگ‌های تاریخ بشر و تأثیر آن‌ها یعقوب توکلی
 7. درگذشت ایرج افشار  اکرم علیخانی
 8. ایران و ایرانیان در حیات مردان نامی  رحیم شبانه
 9. ایرانیان در دیوان‌سالاری حکومت سلاجقه روم  فاطمه تقوایی
 10. دیدار از شهر ممنوعه  جعفر ربانی
 11. سفری به سرزمین آفتاب (جام) علی‌اکبر شهابادی، افسانه آیینه‌بیگی
 12. همایش سالانه دبیرخانه راهبردی درس تاریخ کشور  امیراکرم محمدی
 13. خبر 
 14. معرفی کتاب  اکرم علیخانی
 15. تاریخ در پایگاه‌های خبری مژگان عقیقی

18 مهر 1390

   دانلود مجله رشد آموزش تاریخ شماره‌ی 44