درس تاريخ اسلام 2  22 مرداد 1393
     چاپ 1389-90 ويژة استان‌هاي ...16 آبان 1391

درس تاریخ ایران و جهان(2) 22 مرداد 1393 درس تاریخ ایران و جهان(1) 22 مرداد 1393 درس تاريخ معاصر ايران 22 مرداد 1393 درس تاريخ اسلام 1 22 مرداد 1393