آستانه تجدد

   

   

    داود فیرحی، پژوهشگر علوم سیاسی و اندیشه سیاسی اسلام از نگارش شرحی بر کتاب «تنبیه‌الامه و تنزیه‌المله» مرحوم آیت‌الله نایینی خبر داد و گفت: با توجه به این‌که این کتاب یکی از مهم‌ترین متون فقه سیاسی است که در مواجهه فقهای شیعه با دولت مدرن نوشته شده، نوشتن شرحی بر آن لازم بود.

    داود فیرحی، استادیار گروه علوم سیاسی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران درباره جدیدترین کتابی که با عنوان «آستانه تجدد» (شرحی بر تنبیه‌الامه و تنزیه‌المله محقق نایینی) در دست تالیف دارد به خبرنگار خبرگزاری کتاب ایران (ایبنا) گفت: این کتاب شرحی مانند دیگر شرح‌های سنتی در قدیم و منابع کهن است.

    این پژوهشگر علوم سیاسی و اندیشه سیاسی اسلام گفت: در این کتاب با تمرکز بر دو متن «آیت‌الله طالقانی» که حاشیه‌هایی بر این اثر داشت و همچنین تصحیحی که «سید جواد ورعی» بر تنبیه الامه انجام داد، سعی کردم تا در وهله نخست، لغات دشوار کتاب تنبیه‌الامه را در بیاورم و سپس مفردات تئوری آن را توضیح دهم.

    فیرحی درباره اهمیت کتاب تنبیه‌الامه و تنزیه‌المله محقق نایینی و لزوم شرح آن تصریح کرد: این کتاب یکی از مهم‌ترین متون فقه سیاسی است که در مواجهه فقهای شیعه با دولت مدرن نوشته شده است. در واقع، مطالب اصلی این کتاب، رویارویی و مواجهه فقها و تفکر شیعه را با تجدد نشان ‌می‌دهد و چالش‌های آن را گوشزد می‌کند. چالش‌هایی که هنوز هم برای آنها راه حل‌های روشنی وجود ندارد.

    این استاد علوم سیاسی دانشگاه تهران با بیان اینکه برای چاپ این کتاب با نشر نی همکاری خواهد کرد ادامه داد: این کتاب 4 وظیفه را برای شرح تنبیه‌الامه و تنزیه‌المله مرحوم نایینی در نظر گرفته است؛ نخست این‌که سعی می‌کند ترجمه روان‌تری از کتاب مذکور نسبت به ادبیات و لغات پیچیده متن آیت‌الله طالقانی ارائه کند. دوم، واژگان تخصصی‌اش را توضیح دهد. سوم، سعی کرده که در هر قسمت از کتاب، نسبت دیدگاه‌های نایینی و مجموعه نظام افکار سیاسی‌اش را با سایر نظام‌های فکری توضیح دهد و سرانجام تئوری‌های خرد نایینی را که از مجموعه آنها دیدگاه آیت‌الله نایینی ارائه می‌شود توضیح و مورد واکاوی قرار دهد.

    داود فیرحی، پژوهشگر علوم سیاسی و اندیشه سیاسی اسلام است. وی دارای دکترای علوم سیاسی از دانشگاه تهران و دارای تحصیلات حوزوی بوده و استادیار گروه علوم سیاسی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران است.

    «قدرت، دانش و مشروعیت در اسلام»، «دولت اسلامی و تولیدات فکر دینی»، «نظام سیاسی و دولت در اسلام»، «تاریخ تحول دولت در اسلام»، «روش‌شناسی و اندیشه سیاسی در اسلام»، «دین و دولت در عصر مدرن»، «فقه و سیاست در ایران معاصر؛ فقه سیاسی و فقه مشروطه» و « فقه و سیاست در ایران معاصر؛ تحول حکومتداری و فقه حکومت اسلامی» برخی از مهم‌ترین کتاب‌های وی هستند.

    

    منبع:خبرگزاري كتاب ايران(ايبنا)

22 دي 1393