منشور کوروش تاييدي بر عظمت ايران و ملت آن است
   رييس جمهور گفت: منشور کوروش تاييدي بر عظمت ايران و ملت ايران است.
   محمود احمدي نژاد ساعتي پيش در مراسم رونمايي از منشور کوروش در موزه ملي بابيان اين مطلب تصريح کرد: اين منشور معيار بسيار ارزشمندي براي ارزيابي تاريخي ما در جهان است، فرمان کوروش که بر لوح گلي نوشته شده تاييدي است بر آزادي و آزادگي .
   وي افزود: در اين منشور هر ملتي آ زاد است که مرا (کوروش) را به پادشاهي قبول کند يا نکند و هرگاه نخواهد مرا پادشاه خود کند مبادرت به جنگ نخواهم کرد.
   احمدي نژاد ادامه داد: اين نکته تاييدي است بر آزادي انديشه کوروش که نشان دهنده فرهنگ متعالي است که کوروش در آن پرورش يافته است اين منشور آزادگي است که وقتي سرزميني فتح مي شود به حقوق، دارايي ها، موجوديت و شخصيت مردمان آن سرزمين فتح شده کمال احترام را قائلند و فرقي بين فاتحان و مغلوبان نيست.
   رييس جمهور در ادامه گفت: منشور کوروش و فر ماني که در آن ثبت شده در واقع حرکتي است که کوروش براي دفاع قوم يگانه پرست يعني پيروان حضرت موسي(ع) و حرکت براي نجات يگانه پرستاني که در چنگال ظالمان است.
   احمدي نژاد بيان کرد: منشور کوروش تاکيدي است بر عظمت ايران و ملت ايران اما بايد توجه داشته باشيم که در اين جا سخن از قوميت و جغرافيا و نيست بلکه از موجوديت انسان و سرزميني است که فرهنگ و اصالت هاي انساني عدالت و خداپرستي ، ريشه در فرهنگ آنان دارد.
   وي افزود: ايرانيان در طول تاريخ پرچمدار ارزش هاي متعالي و الهي بوده اند ، ملت ايران، يک ملت عدالتخواه بوده ودر طول تاريخ به ساير ملت ها وآداب ورسوم انها احترام گذاشته اند و مدافع حقوق مظلومان و ستم گران بوده است، ملت ايران داشته هاي فرهنگي، هنري، مادي و علمي خود را با انصاف و از سر عشق با ساير ملت ها در طول تاريخ تقسيم کرده است.
   رئيس جمهور خاطرنشان کرد: در دنيا در هر موزه اي اثري از انديشه هاي ناب ايراني جلوه گري مي کند، کساني که تصور مي کنند با هياهو و با اقدامات سخيف مي توانند مانع شکوفايي ملت ايران بشوند عرض مي کنم که ملت ايران هميشه موحد بوده با آگاهي ودر کمال ازادي دين کامل و کامل از سرچشمه اصلي يعني پيامبر و اهل بيتش(ع) دريافت کرده و موجوديت خود رابراي براي بالندگي ارزش هاي اسلامي فدا کرده اند.
   رييس جمهور توضيح داد: ملت ايران بيدار شده ، روح ملت تمدن ساز ايران بيدار شده است، حرکت ايران براي فرهنگ عدالت خواهي بيدار شده است و کاروان ايران براي ساخت فرهنگ عدالتخواهي به راه افتاده و هيچ قدرتي قادر نيست مانع ايجاد کند.
   منبع خبر: خبرگزاري دانش آموزي (پانا)