جوابيه گروه درسي تاريخ دفتر برنامه‌ريزي و تأليف كتب درسي به سؤالات خبرگزاري كار
   گروه درسي تاريخ دفتر برنامه‌ريزي و تأليف كتب درسي طي نامه‌اي به سؤالات مطرح‌شده از سوي خبرگزاري كار (ايلنا) در خصوص عملكرد اين گروه و وضعيت كتاب‌هاي درسي تاريخ پاسخ داد.
   متن جوابيه‌ي گروه به شرح زير مي‌باشد:
   
  باسمه تعالي
   مدير محترم خبرگزاري كار ايران (ايلنا)
   باسلام و تحيت
   پاسخ گروه تاريخ دفتر برنامه‌ريزي و تأليف كتاب‌هاي درسي، به پرسش‌هاي سرويس فرهنگي آن خبرگزاري در باره‌ي عملكرد اين گروه و وضعيت كتاب‌هاي درسي تاريخ به شرح زير تقديم مي‌شود. خواهشمند است در صورت تمايل به انتشار، عين مطلب به صورت كامل و دقيق منتشر گردد و از انتشار ناقص و يا گزيده‌ي آن خودداري فرماييد.
   1- هدف از تشكيل كارگروه درس تاريخ چيست؟ اعضاي اين كارگروه چه نقطه نظري دارند؟ (پرسش‌هاي رديف 1، 3 و 4 فكس ارسالي)
   پاسخ: تمامي گروه‌هاي درسي دفتر برنامه‌ريزي و تأليف كتاب‌هاي درسي از جمله گروه تاريخ، كار گروهي تخصصي موسوم به «شوراي برنامه‌ريزي گروه» مربوط دارند. اين شورا كه از استادان دانشگاه و متخصصان موضوعي هر رشته و ماده‌ي درسي، صاحب‌نظران تعليم و تربيت و برنامه‌ريزي درسي، دبيران مجرب و كارشناسان گروه مربوط تشكيل مي‌شود، وظيفه دارد برنامه‌ي درسي آن گروه را طراحي و تدوين نمايد و بر توليد محتوا و مواد آموزشي (كتاب‌هاي درسي) نظارت كند. مزيد بر اين، شوراي مذكور براساس يافته‌هاي جديد علمي، نيازهاي مخاطبان و پيشنهادها و انتقادهاي صاحب‌نظران و دبيران، همواره برنامه‌ي درسي و محتواي آموزشي را مورد بازبيني و اصلاح قرار مي‌دهد.
   شوراي برنامه ريزي گروه تاريخ نيز همچون گذشته به انجام مسئوليت‌هاي خود مشغول بوده است.
   2- وضعيت كنوني كتاب‌هاي درسي تاريخ چگونه ارزيابي شده و نارسايي و مشكلات موجود آن‌ها چيست؟ (پرسش رديف 2 فكس ارسالي)
   پاسخ: برنامه و محتواي كتاب‌هاي درسي تاريخ مانند ساير مواد درسي، نقاط قوت و ضعفي دارد. تقليل و تحديد علم تاريخ به وقايع‌نگاري‌هاي عمدتاً سياسي و نظاميِ جزئي؛ نقص و نارسايي در بيان متعادل، متوازن و منسجم تحولات سياسي، اجتماعي، فرهنگي و اقتصادي گذشته؛ غلبه‌ي رويكرد دانشي بر رويكرد شناختي و رويكرد فرهنگي و تربيتي؛ و تكيه و تأكيد بر حافظه‌محوري به‌جاي درك و فهم تحولات تاريخي، مهم‌ترين نقايص و نارسايي‌هاي موجود در محتوا و شيوه‌ي آموزش برنامه‌ي درس تاريخ است. شوراي برنامه‌ريزي گروه تاريخ در تلاش است با استفاده از دستاوردهاي جديد علمي و اتخاذ رويكردهاي مناسب آموزشي و با توجه به اهداف تربيتي، نيازها و علايق مخاطبان، به‌ويژه مؤلفه‌هاي هويت ملي و كاركرد آن‌ها در طول تاريخ، به‌تدريج برنامه، محتوا و روش آموزش درس تاريخ را بازنگري و اصلاح كند. اين شورا مي‌داند مسئوليت خطيري بر دوش دارد، اما مصمم است با استفاده از توان علمي و تجربه‌ي اعضا و مدد جستن از پيشنهادها و نقدهاي سازنده‌ي صاحب‌نظران، كيفيت آموزش تاريخ را در نظام تعليم و تربيت ارتقاء بخشد. اصلاح تعدادي از كتاب‌هاي درسي تاريخ در دو سال اخير با همين نگاه و روش انجام گرفته است.
   3- واقعيت ماجراي حذف پادشاهان از كتاب‌هاي درسي تاريخ چيست؟ (پرسش رديف 5 فكس ارسالي)
   پاسخ: اصلاً واقعيت ندارد و نداشته است؛ هيچ مسئول، فرد يا گروهي در دفتر برنامه‌ريزي و تأليف كتاب‌هاي درسي و سازمان پژوهش و برنامه‌ريزي آموزشي چنين نظري ندارد. اين جنجال خبري و شايعه‌پراكني، براساس تحريف و تقطيع مصاحبه تلفني مسئول شوراي برنامه‌ريزي گروه تاريخ با يك خبرگزاري صورت گرفت. حذف شاهان و يا ناديده گرفتن رويدادهاي سياسي از كتاب‌هاي درسي تاريخ همانقدر كاري غيرعلمي و ناصواب است كه غفلت از تحولات اجتماعي، فرهنگي و اقتصادي، چرا كه افراط را نمي‌توان با تفريط درمان كرد. بنابراين تأكيد شوراي برنامه‌ريزي گروه تاريخ، بر بيان متعادل، متوازن و منسجم تحولات سياسي، اجتماعي، فرهنگي و اقتصادي، متناسب با نيازها و علايق دانش‌آموزان، به هيچ‌وجه مترادف با حذف پادشاهان از كتاب‌هاي درسي تاريخ نيست و نخواهد بود، بلكه توجه به مباحث فرهنگي و تمدني در كنار رويدادهاي سياسي، به فهم درست و دقيق گذشته و درك صحيح شخصيت و عملكرد نخبگان، شاهان و سياستمداران كمك خواهد كرد.
   تاريخ‌نگاري علمي و روشمند نيز بر اين امر صحه مي‌نهد و وقايع‌نگاري‌هاي سياسي و نظامي صِرف را فاقد اهميت، ارزش و اعتبار مي‌شناسد، چرا كه قاصر از تبيين صحيح تحولات تاريخي، حتي در ابعاد سياسي- نظامي است و نتيجه‌اي جز تلنبار كردن ذهن مخاطب از مشتي اسامي و وقايع ريز و درشت و باربط و بي‌ربط ندارد. از طريق صِرفِ انباشت حافظه‌ي دانش‌آموزان با چنين مواد خام و داده‌هايي نيز نمي‌توان روحيه‌ي كاوشگري، تعقل و تفكر، پرسشگري و نقد و نقادي را در آنان تقويت و به شكوفايي استعدادهايشان كمك كرد.
   عباس پرتوي مقدم
   كارشناس‌مسئول گروه تاريخ دفتر برنامه‌ريزي و تأليف كتاب‌هاي درسي