حذف تدریجی تاریخ از مدارس انگلیس
   تحقیقات جدید نشان دهنده آن است که درس تاریخ از میان لیست دروس مدارس راهنمایی انگلیس به صورت تدریجی در حال حذف شدن است، رویدادی که می تواند فهم کودکان را از گذشته تاریخی خود و کشورشان بخطر بیاندازد.
   طبق تحقیقات انجام شده درس تاریخ از دروس مدارس دولتی انگلستان در حال حذف شدن است زیرا بسیاری از معلمان این درس را بی‌اهمیت و بی ارزش می‌دانند، گفته می شود در بسیاری از مدارس راهنمایی انگلستان دوره رسمی سه ساله درس تاریخ به دوره ای دو ساله و فشرده تبدیل شده یا با تلفیق با مباحث جغرافیایی، این درس به درس علوم انسانی عمومی تبدیل شده است.
   انجمن تاریخدانان انگلیس که با انجام تحقیقاتی بر روی 600 مدرسه این واقعیت را آشکار کرده است، هشدار داده که این حرکت می تواند درک کودکان از گذشته خود و کشورشان را با خطری جدی مواجه کند، برخی از معلمان اعتقاد دارند از این طریق دانش آموزان می‌توانند برای شرکت در آزمون "گواهی عمومی آموزش ثانوی"(GCSE) از آمادگی بیشتری برخوردار شوند.
   طی سالهای 2009 تا 2010 نسبت مدارس راهنمایی که مباحث تاریخی سه ساله خود را به دوره های دو ساله تبدیل کرده اند از 5 به 10 درصد افزایش یافته است، در عین حال در مقایسه با سال قبل، 31 درصد از مدارس برای ارائه دروس علوم انسانی دروس تاریخ و جغرافیا را با هم ادغام کرده اند، در بسیاری از موارد این کلاسها به جای بهبود دادن دانش جغرافی و تاریخ در کودکان به عنوان فرصتی برای بهبود دادن مهارتهای تفکر عمومی آنها مورد استفاده قرار گرفته است.
   این خبر درست چند روز پس از معرفی برنامه جدید آموزشی وزیر علوم انگلستان، مایکل گوو منتشر شده است، برنامه ای که آموختن مباحث تاریخی و سنتی را بهبود خواهد بخشید، در این برنامه به دانش آموزانی که موفق به دریافت پنج گواهینامه "GCSE" در مباحث تاریخ، علوم و زبانهای خارجی شده باشند گواهینامه جدیدی اعطا می‌شود تا از این طریق جوانان بیشتری برای ادامه تحصیل در مقاطع بالاتر ترغیب شوند.
   ریچارد هریس، مدرس با تجربه دانشگاه ساوت هامپون معتقد است در برخی از مدارس برنامه آموزش درس تاریخ تنها 38 ساعت در سال در نظر گرفته شده است و با توجه به نگرانیهای بسیاری که در رابطه با حذف درس تاریخ وجود دارد دولت باید درباره آنچه کودکان لیاقت انجام آن را دارند تصمیم درستی بگیرد، زیرا سه سال تدریس تخصصی تاریخ به کودکان امری کاملا ضروری است.