كتاب جديدالتأليف تاريخ اسلام 2 در سال تحصيلي 91/90 چاپ و توزيع خواهد شد
     اين كتاب مخصوص دانش آموزان رشته علوم و معارف اسلامي است و در پايه سوم متوسطه تدريس خواهد شد.
     محتواي كتاب شامل تحولات سياسي، اجتماعي، ديني و فرهنگي تاريخ اسلام از سال 61 هجري تا سقوط خلافت عباسي در سال 656 هجري است.
     22 مرداد 1390