دكتر عزيزالله بيات، استاد تاریخ ایران درگذشت
   دكتر عزيزالله بيات، عضو هيأت علمي و استاد تاریخ دانشگاه شهيد بهشتي در سن 90 سالگی درگذشت. وی کتاب های بسیاری در زمینه تاریخ و جغرافیا به رشته تحریر درآورده است. «آثار باستاني كرمانشاه»، «تاريخ ايران»، «جغرافياي محلي كرمانشاه» از جمله آثار اوست.
   دكتر عزيزالله بيات در سال 1299 در شهر نهاوند به دنيا آمد. وی تحصيلات مقدماتي را در شهر نهاوند گذراند و تحصيلات متوسطه را در همدان طی کرد و موفق به اخذ ديپلم شد. بیات تحصيلات دانشگاهي خود را در دانشسراي عالي تهران گذراند و مدرك كارشناسي تاریخ را در سال 1323 گرفت.
   وی در سال 1323 به شهر کرمانشاه رفت و به مدت 20 سال در اين شهر زندگي كرد، چند كتاب هم درباره تاريخ و جغرافياي كرمانشاه نوشت و منتشر كرد. دكتر بيات با استفاده از بورس تحصيلي عازم فرانسه شد و در سال 1348 دكتراي رشته تاريخ و جغرافيا را از دانشگاه پل ساياته فرانسه دریافت کرد.
   بيات در مقاطع كارشناسي ارشد و دكترا، دروس تاريخ تمدن اسلام، تاریخ ایران، گاه شماري و... را در دانشگاه هاي شهيد بهشتي (به عنوان عضو هيأت علمي )، دانشگاه آزاد اسلامي، دانشگاه تربيت مدرس و دانشگاه الزهرا تدریس می کرد.
   «آثار باستاني كرمانشاه»، «از ظهور اسلام تا ديالمه»، «تاريخ ايران»، «تاريخ ايران از آغاز تا انقراض پهلوي با تجزيه و تحليل منابع و ماخذ»، «تاريخ تطبيقي ايران(از سلسله ماد تا پهلوي) با تمام دنيا»، «تاريخ مختصر ايران»، «تاريخ منابع و ماخذ ايران»، «تحرير و تحشيه تاريخ گيتي گشاي نامي»، «جغرافيا براي دانشسراها و دبيرستان ها»، «جغرافياي محلي كرمانشاه»، «زمينه هاي پيشرفت و پيروزي ها و شكست هاي ايران»، «كتب درسي تاريخ براي دانشسراها و دبيرستان ها»، «كليات جغرافياي طبيعي و تمدني ايران»، «كليات گاه شماري در جهان» و «نهاوند» از جمله آثار این استاد تاریخ است.
   گروه تاريخ دفتر برنامه ريزي و تأليف كتاب هاي درسي درگذشت استاد بيات را به جامعه علمي كشور، مخصوصا تاريخپژوها و خانواده آن مرحوم تسليت مي گويد.
   20 مهر 1390