نخستين کنگره تاريخ‌دانان ايران در همدان برگزار مي‌شود
   نخستين کنگره تاريخ‌دانان ايران شهريور ماه 1391 در شهر همدان برگزار خواهد شد. اين كنگره با همكاري پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي، انجمن كنگره تاريخ‌دانان ايران، انجمن ايراني تاريخ و دانشگاه بوعلي همدان برپا مي‌شود.
    به نقل از دبيرخانه کنگره تاريخ‌دانان ايران، اهداف اصلي برگزاري اين کنگره، گردهم آمدن تاريخ‌دانان براي تعامل بيشتر ميان اعضاي آن، برگزاري نشست‌هاي علمي و پژوهشي و تبادل نظر در موضوعات شغلي و حرفه‌اي و علمي تحصيل‌کردگان تاريخ در جامعه خواهد بود.
   کساني که به آموزش و پژوهش در تاريخ مي‌پردازند، مي‌توانند براي شرکت در اين کنگره ثبت‌نام کنند. پيش‌ثبت‌نام تا 8 اسفندماه 1390 ادامه خواهد داشت.
   چگونگي شرکت در اين کنگره (با ارسال مقاله و يا بدون مقاله)، زمان برگزاري آن و ميزان هزينه پرداختي براي هر شخص، در مرحله دوم ثبت‌نام که از دهم اسفندماه آغاز خواهد شد، اعلام مي‌شود. همچنين براي نام‌نويسي در مرحله دوم، انجام پيش‌ثبت‌نام، ضروري است.
   پيش ثبت‌نام شامل اعلام نام، نام خانوادگي، كد ملي، وضعيت اشتغال (عضو هيأت علمي، معلم، دانشجو، پژوهشگر،)، آخرين مدرک تحصيلي و دانشگاه محل تحصيل و ديگر اطلاعات شخصي است.
   علاقه‌مندان مي‌توانند براي براي دريافت اطلاعات بيشتر درباره اين كنگره با ايميل‌هاي info.ncih@yahoo.com و info.ncih@gmail.com ارتباط برقرار كنند
   01 اسفند 1390

 منبع: خبرگزاري كتاب ايران (ايبنا)