همايش بين المللي «كالبدشكافي سياست انگليسيها در ايران
   موسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران همایش «کالبدشکافی سیاست انگلیسیها در ایران» (2012-1800م( را به مدت دو روز در آبان ماه 1391 برگزار خواهد کرد.
   این همایش در محورهای ذیل برگزار می شود:
   - مقایسه عملکرد کمپانی هند شرقی و کارگزاران هند انگلیس قبل و بعد از 1857 م.
   - نقش انگلیس در جنگهای دوره اول و دوم روسیه و ایران
   -بررسی رفتارهای سیاسی انگلستان با کشورهای جنوب خلیج فارس و تأثیر آن بر ایران
   - تأثیر مناسبات انگلیس و عراق و خروجی آن در تنظیم روابط ایران و عراق
   - بررسی مطبوعات هند انگلیس و بریتانیا درباره ایران در سده نوزدهم و بیستم
   - شناسایی کارکردهای سفارتخانه¬های انگلستان در امور سیاسی و اجتماعی ایران
   - نقش انگلیس درفرقهگرایی وهابیگری، فراماسونری و بهائیگری
   - معرفی سفرنامه نویسان ومستشرقین انگلیسی و آشنایی با نگاه آنان نسبت به جامعه ایران
   - نقش نویسندگان ایرانی در گسترش سیاستهای انگلیس در ایران
   - نگاه حقوقی بهره¬برداری انگلستان از منابع طبیعی و انسانی ایران
   - علل، چگونگی و نتایج اشغال ایران به وسیله انگلیس در جنگ اول و دوم جهانی
   -مقایسه¬های سیاست¬های آلمان؛ آمریکا؛ روسیه و شوروی با انگلستان در دوره قاجار و عصر پهلوی
   - آشنایی با سیاستهای انگلیس در ایران از طریق اسناد آرشیوهای روسیه تزاری، شوروی ، عثمانی، ترکیه ، فرانسه، امریکا و انگلستان
   - چگونگی و نتایج نفوذ انگلیس در لایه¬های مختلف اجتماعی ایران (ایلات و عشایر، خاندانها و...)
   - تحلیل و بررسی قیامهای ضد انگلیسی در تاریخ معاصر ایران
   - نقش علما در مقابله با استعمار انگلیس
   - نقش مرجعیت شیعه در قیام 1920 عراق
   - مدارس و میسیونرهای انگلیسی در ایران
   - تقابل، رقابت و تعامل انگلیس با روسیه، آلمان، شوروی و امریکا در ایران ، الروم ، پاریس، گلداسمیت، آخال، 1907 ،1919 و ....
   - نقش انگلیس در امتیازاترویتر، توتون و تنباکو ، بانک شاهنشاهی، گمرکات جنوب ، لینچ ، دارسی و...
   - نقش انگلیس در کودتاهای سوم اسفند 1299- 28 مرداد 1332
   - نقش انگلیس در جعل نام خلیج فارس
   - بررسی اقدامات انگلیس پس از اشغال عراق و تأثیر آن بر امنیت ملی ایران
   - نقش انگلیس بر شکل‌گیری گروههای افراطی در کشورهای همجوار شرق ایران
   - نقش B.B.C در تحولات صدساله اخیر ایران
   - و ...
   بنابر اعلام مهلت ارسال چکیده مقالات تا 30 خرداد و مقالات تا 20 شهریور 1391می باشد.
   
   16 ارديبهشت 1391