همايش «انديشه ابن‌خلدون و جامعه ايراني»
   انجمن جامعه‌شناسی ایران با همکاری بنیاد علمی ابن‌خلدون و انجمن ایرانی مطالعات فرهنگی و ارتباطات، نخستین همایش «اندیشه ابن‌خلدون و جامعه ایرانی» را برگزار می‌کند.
   برخی از محورهای این همایش عبارتند از: ابن‌خلدون و تمدن اسلامی، تناسب اندیشه ابن‌خلدون و شرایط جهان اسلام، ابن‌خلدون و تحولات فرهنگی و اجتماعی در جهان اسلام معاصر، روش‌شناسی ابن‌خلدون، شهر و ابن‌خلدون، آسیب‌شناسی اجتماعی و ابن‌خلدون، تغییر اجتماعی از منظر ابن‌خلدون، ابن‌خلدون و تحولات اجتماعی در ایران، اندیشه ابن‌خلدون و جامعه‌شناسی اسلامی، ابن‌خلدون و افت و خیز دولت‌ها در جهان اسلام و...
   مهلت ارسال چکیده مقالات به همایش، پنجم اردیبهشت‌ماه و مهلت ارسال اصل مقالات 15 اردیبهشت‌ماه اعلام شده است.
   مکان همایش: دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران
   
   16 ارديبهشت 1391