انجمن ايراني تاريخ كنگره ملي تاريخدانان ايران را در شهريور ماه سال 1391 برگزار مي كند
   این کنگره مجمعی مرکب از تاریخ آموختگان، تاریخ نویسان، تاریخ دانان، آموزگاران تاریخ و استادان این رشته خواهد بود. کنگره به منظور تلاش برای تثبیت و اعتلای جایگاه علم تاریخ، تبیین اهمیت رشته تاریخ، ارتقاء جایگاه دانش اموختگان تاریخ در جامعه، تبادل تجربه، افزایش حس همگرایی بین اهل تاریخ و شناسایی و معرفی تاریخ پژوهشان برگزار می شود.
   در خصوص نحوه برگزاری کنگره، سلسله نشست هایی از سوی شورای برنامه ریزی کنگره ملی تاریخدانان ایران برگزار می شود و موضوع کنگره، زمان، مکان برگزاری، منابع مالی و چگونگی اطلاع رسانی و دیگر موارد مرتبط مورد بررسی قرار می گیرد. کنگره همه مسائل و موضوعات قابل طرح در حوزه آموزش و پرورش تاریخ را در بر دارد. اطلاع رسانی از طریق سایت انجمن ایرانی تاریخ، بروشور، پوستر و از طریق مکاتبه با دانشگاه¬ها، استادان و آموزگاران تاریخ صورت خواهد گرفت. تصمیمات کنگره و نحوه ثبت نام متعاقباً در اختیار علاقه ¬مندان قرار خواهد گرفت.
   دبیرخانه کنگره ملی تاریخدانان ایران آماده دریافت پیشنهادها و نظرات شما خواهد بود.
   ایمیل: info.ncih@gmail.com
   ایمیل: info.ncih@yahoo.com
   
   16 ارديبهشت 1391