سروده حجت‌الاسلام محمدی گلپایگانی در وصف خلیج نیلگون فارس
   حجت‌الاسلام والمسلمین محمدی گلپایگانی، رییس دفتر مقام معظم رهبری، در وصف خلیج نیلگون فارس و گرامی‌داشت روز ملی این پهنه آبی ایرانی، شعری سروده است.
   متن کامل شعر حجت‌الاسلام والمسلمین محمدی گلپایگانی درباره خلیج فارس به شرح زیر است:
   به مکر و خدعه کجا می‌شود، ز مام جدا
   که پارس، پهنه دریادلان و شیران است
   *****
   خلیج فارس چگونه شود خلیج عرب
   که هر که گفت چنین، مبتلا به هذیان است
   *****
   بگو به سِفله نادان، که عِرضِ خویش مَبَر
   که شیرِ شرزه، کجا بیمش از شغالان است
   *****
   چگونه منکر نام بلند فارس شود
   بر این خجسته لقب، صد دلیل و برهان است
   *****
   مگر نمی‌شنود بانگ فارس از موجش
   به بخت دولت ایرانی‌اش، خروشان است
   *****
   تلاطمی که به پهنای خود برانگیزد
   نشانِ خشم وی از مکر بدسگالان است
   *****
   کسی که خانه و خوانش، طفیل بیگانه است
   خیالِ خامِ وی از فکرت پریشان است
   *****
   به پاسداری از او، ارتش و سپاه و بسیج
   به مرز پرگهرش، جملگی به فرمان است
   *****
   به یک اشارت رهبر، امیرلشکر عشق
   بنای کاخ ستم از اساس ویران است
   *****
   اگر که سخت بُوَد عبرت از قرون سَلَف
    مرور قصه صَدّامیان که آسان است
   *****
   نبوده است ز نسل عجم ابوسفیان
    مسلّم است که فرزند آل قحطان است
   *****
   نبوده است ز ایرانیان یکی بوجهل
    شناسنامه ما بوعلی و سلمان است
   *****
   مباد خالی از این نام "علو یا" هرگز
   خلیج فارس که فرزند مام ایران است
   *****
   
   16 ارديبهشت 1391