جشنواره الگوهاي برتر تدريس درس تاريخ ايران و جهان 2
     جشنواره الگوهاي برتر تدريس درس تاريخ ايران و جهان 2 روزهاي بيست و هفتم تا بيست و نهم تيرماه 1391 در سالن آمفي تئاتر مركز تربيت معلم شهيد باهنر كرمان برگزار شد. در اين جشنواره 32 طرح برتر (برگزيده از 31 استان كشور) به اجرا درآمدند. هيأت داوران متشكل از دو داور تخصصي از منظر علم تاريخ، يك داور روش تدريس، يك داور تكنولوژي آموزشي و يك داور روانشناسي پس از بررسي طرح درسهاي مذكور و مشاهدة دقيق نحوة اجراي آنها، پنج طرح را كه بيشترين امتياز را كسب كردند به عنوان طرح هاي برتر و پنج طرح را به عنوان طرح هاي برگزيده و بيست و دو طرح ديگر را به عنوان رتبه سوم اعلام كردند.
     اصولاً در چنين جشنواره هايي رقابت و كسب رتبه هاي اول تا سوم چندان اهميتي ندارد، آنچه كه ارزش و اهميت دارد، هم فكري، هم انديشي و كسب تبادل تجربيات براي ارتقاي آموزش تاريخ است
     گروه تاريخ دفتر تآليف كتابهاي درسي، ضمن تقدير و تشكر از دست اندركاران اين جشنواره، مخصوصاً مسئولان محترم اداره كل آموزش و پرورش استان كرمان و اعضاي پرتلاش دبيرخانه راهبردي درس تاريخ كشور در آن استان، اميدوار است برگزاري جشنواره الگوهاي برتر تدريس درس تاريخ گامي مفيد و مؤثر در اعتلاي آموزش تاريخ كشور باشد. ضرورت دارد محتواي جشنواره آسيب شناسي و نقاط ضعف و قوت آن شناسايي گردد و براي رفع كاستي و نواقص آن گامهاي اساسي برداشت شود.
     02 مرداد 1391