پژوهشنامه تاریخ‌های محلی ایران فراخوان مقاله داد
   پژوهشنامه تاریخ‌های محلی ایران که به تازگی موفق به کسب درجه علمی پژوهشی شده است، در محورهایی از جمله شناسایی و احیای نسخه‌های خطی مرتبط با تاریخ محلی ایران، فراخوان مقاله داده است.
   «معرفی، نقد و بررسی تحلیلی منابع تاریخ محلی ایران»، «معرفی، نقد و بررسی تحلیلی اسناد مرتبط با تاریخ محلی ایران» و «شناسایی و احیای نسخ خطی مرتبط با تاریخ محلی ایران» برخی محورهای ارسال مقاله به پژوهشنامه تاریخ‌های محلی ایران را تشکیل می‌دهند.
   «تبیین اهمیت تاریخ‌نگاری محلی و ضرورت شناخت تاریخ محلی برای شناخت بهینه تاریخ ایران»، «شناخت فرهنگ و تمدن اقوام مختلف ایرانی از نظر تاریخی»، «معرفی حکومت‌های محلی ایران»، «نقش حکومت‌های محلی و خاندان‌های محلی در تحولات تاریخی ایران»، «نقش خاندان‌های محلی در توسعه فرهنگ و تمدن ایران»، «شناسایی شخصیت‌های محلی موثر در تاریخ سیاسی، فرهنگی و تمدنی ایران» و «تاریخ هنری، اجتماعی و فرهنگی مناطق مختلف ایران» سایر محورهای مقالات ارسالی به این پژوهشنامه‌اند.
   امتیاز علمی ـ پژوهشی این نشریه در خردادماه 1391 از طرف کمیسیون نشریه‌های وزارت علوم صادر شده است.
   پژوهشگران می‌توانند برای مشاهده جزییات شیوه نگارش و ارسال مقالات به این پژوهشنامه به نشانی اینترنتی www.localhistories.journals.pnu.ac.ir مراجعه کنند
   منبع:خبرگزاری کتاب ایران (ایبنا)  20 ارديبهشت 1391