تاريخ مدارس، به موزه ها مي رود
     یحیی رحمتی مدیرکل اداره موزه های سازمان میراث فرهنگی گفت: براساس مذاکراتی که با سازمان آموزش و پرورش صورت گرفته قرار شد از این پس یک جلسه از درس تاریخ مقاطع مختلف تحصیلی در اماکن تاریخی و موزه های کشور به دانش آموزان آموزش داده شود.وی افزود: آموزش و پرورش از طرح این موضوع استقبال کرده و در مراحل نهایی توافقنامه هستیم.
     رحمتی تصریح کرد: با توجه به آنکه بیشترین مستندات تاریخ کشورمان در موزه ها نگهداری می‌شود دانش آموزان به صورت ملموس و از نزدیک می‌توانند با وقایع آشنا شوند.مدیر اداره کل موزه ها بیان کرد: برگزاری کلاس درس تاریخ در موزه ها از همین سال تحصیل جدید اجرایی می‌شود.
     باشگاه خبرنگاران  29 مهر 1391