تغییرات کتاب های درسی تاریخ در سال تحصیلی 93-94
 1. تغییر کلی کتاب تاریخ ایران و جهان 1
 2. در چارچوب سند تحول بنیادین آموزش و پرورش و سند برنامه درسی ملی، بخش چهارم کتاب تاریخ ایران و جهان با رویکرد فرهنگی و تمدنی باز تالیف شده است.

  محتوای تازه این بخش کتاب با عنوان ایران از ورود اسلام تا صفویان در قالب 5 درس به شرح زیر تالیف و ساماندهی گردیده است:

  • ورود اسلام به ایران
  • ایران در مسیر استقلال، شکل گیری حکومت های ایرانی
  • ایران از غزنویان تا مغولان
  • ایران از مغول تا صفویه
  • فرهنگ و تمدن ایرانی- اسلامی (از ورود اسلام به ایران تا تاسیس حکومت صفویه)
  • اوضاع اجتماعی و اقتصادی ایران (از ورود اسلام به ایران تا تاسیس حکومت صفویه)
 3. تجمیع ضمیمه بیداری اسلامی با کتاب تاریخ معاصر ایران
 4. در سال تحصیلی جدید ضمیمه بیداری اسلامی تلخیص شده و در قالب یک درس به انتهای کتاب تاریخ معاصر ایران افزوده شده است.

   
  گروه درسي تاريخ
    26 خرداد 1393