سفال ايران .كوزه تل باكون هزاره4ق م
  پياله سفالي با تزيينات هندسي، تپه سيلك، موزه مت
  پیکره گلی مرد. شهداد.هزاره3 ق.م
  كاسه سفالي، تپه زاغه، 5200ق.م
  تنگ ناودان دار سفالي، تپه سيلك، موزه متروپوليتن
  جام ساغر سفالي، تپه حصار، موزه متروپوليتن
  جام سفال.جمکران قم.اواخر هزاره2ق.م
  جام سفالي متعلق به هزاره چهارم ق . م. شوش مترو
  جام سفالی. شوش. هزاره 4ق.م
  جام سفالي، تپه حصار، موزه متروپوليتن
  جام سفالين در موزه بريتيش لندن
  جام يا ساغر سفالي، تپه حصار، موزه متروپوليتن
  جام يا ساغري كه تصوير بز كوهي تزيين شده، تپه حصار، موزه متر
  خمره سفال.تپه دینخواه.هزاره2ق.م
  ديگچه سفالی. شوش. نیمه هزاره 2ق.م
  ريتون سفالي با دسته زنبيلي، تل باكون، موزه ملي ايران 4000ق.م
  ریتون سفالی. کاشان. هزاره یکم ق.م
  ریتون سفالی.آذربایجان 900-1200ق.م
  سفال با نقش پرنده و ماهی. شوش.هزاره 3 ق.م
  سفال با نقش پلنگ و بز. تپه حصار. هزاره4 ق. م
  سفال با نگاره بز. تپه سیلک. هزاره4 ق. م
  سفال با نگاره بزه. تپه سیلک. هزاره چهارم ق. م
  سفال.هفتوان تپه.هزاره2 ق.م
  ظرف آب سفالي تزئين شده متعلق به ايلام قديم موزه مترو
  ظرف سفال . گاو چرخدار. عمارلو گیلان. هزاره یکم ق.م
  ظرف سفال لوله‌دار. مارلیک. هزاره یکم ق.م
  ظرف سفال نقش ماهی. شهر سوخته. هزاره 3 ق.م
  ظرف سفال. اسماعیلآباد البرز. هزاره5پ. م
  ظرف سفال. تپه حصار. هزاره4 ق.م
  ظرف سفال. دشت قزوین (تپه قبرستان)
  ظرف سفال. شهرسوخته.هزاره 3 ق.م
  ظرف سفال. یانيق تپه. هزاره 3 ق.م
  ظرف سفالي با نقش انسان در شكارگاه، تپه گيان، هزاره 3 ق.م
  ظرف سفالي باكون موزه لوور 4000ق.م
  ظرف سفالی شکل حیوان. چغامیش.3200 ق. م
  ظرف سفالي منقوش مربوط به ايلام در اواخر هزاره سوم قبل از ميلاد مترو
  ظرف سفالي نقش داري، تپه گيان، هزاره 3 ق.م
  ظرف سفالي، تپه گيان، هزاره 2 ق.م
  ظرف سفالي، چغاميش
  ظروف سفالی. شهر سوخته. هزاره 3 ق.م
  فنجان سفالي، تپه سيلك، موزه متروپوليتن
  کاسه سفالی. شهر سوخته. هزاره 3 ق.م
  كاسة سفالي، مارليك
  كاسه سفالي پايه دار با نقش يوزپلنگ، تپه حصار، ه4ق.م، م. ا. ب
  كاسه سفالي منقوش، تپه زاغه، هزاره 5 ق.م
  كوز سفالي،‌تپه-گیان
  كوزه پيري فورم سفالي، تورنگ تپه، متعلق به 1800ق.م موزه متروپوليتن
  كوزه سفالي منقش به تصاوير از جفت پرندگان، تپه گيان، موزه متروپوليتن
  كوزه سفالي، ايلام، موزه متروپوليتن
  كوزه سفالي، چغاميش
  كوزه سفالي، سیلک، موزه ملی ایران
  نیم‌تنه گلی زن.شهداد.هزاره 3 ق.م
  نیم‌تنه گلی مرد.شهداد.هزاره 3 ق.م
  يك اثر سفالي مكشوفه ازتل باكون