برنز لرستان ، هزاره يكم پيش از ميلاد
  برنز لرستان
  بز مفرغي، لرستان
  پلاك طلا، زيويه، قرن 7 ق.م
  پيكرك مفرغي، لرستان، 7ق.م
  پيكرك هاي برنزي، تپه حصار، هزاره دوم ق.م
  تابوت برنزي و شمشير آهني با دسته طلايي، ارجان، 800ق.م
  تنگ دوجداره فلزي، ارجان، 8ق.م
  تنگ دوجداره فلزي، ارجان، 8ق.م
  جام طلايي مارليك، اواخر هزاره 2ق.م
  چهارپاي مفرغي، لرستان، هزاره 2ق.م
  حلقه رزين، ارجان، 750ق.م
  دهنه اسب برنزي، لرستان، 700ق.م
  دهنه برنزي اسب، لرستان، قرن 10 و 9ق.م
  دهنه مفرغي اسب، لرستان، هزاره يكم ق.م
  دهنه مفرغين اسب، لرستان، هزاره يكم ق.م
  سرتبر مفرغي، لرستان، اواخر هزاره 2ق.م
 سرنيزه برنز، لرستان، 1000ق.م
  سنگ چاقوتيزكن با سر طلايي به شكل شير، شوش،، 1200ق.م
  شيئ تزييني مفرغي، ايلام، 750ق.م
  مجسمه برنز، لرستان، قرن 7ق.م